MPG thành AVI

  • Bước 1: Bắt đầu chuyển đổi bằng cách tải video MPG của bạn lên tải lên bên phải của chúng tôi. Chỉ cần kéo và thả video của bạn hoặc bạn có thể đơn giản là nhấp chuột vào nó.
  • Bước 2: Chờ cho đến khi quá trình chuyển đổi sang AVI hoàn thành.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu video AVI của bạn vào máy cục bộ.

MPG 2 AVI

Uploading...
Hình vẽ: Chuyển đổi MPG sang AVI