MPV thành MKV.

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi MPV sang MKV, hãy tải lên video MPV mà bạn muốn chuyển đổi lên trình tải lên ở bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Chờ một lát cho đến khi quá trình chuyển đổi từ MPV sang MKV hoàn tất. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải về. Nhấp vào nút đó để tải xuống video MKV của bạn.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

MPV 2 MKV

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi MPV sang MKV