MPV thành 3GP

  • Bước 1: Đăng tải video MPV mà bạn muốn chuyển đổi sang định dạng 3GP vào hộp tải lên ở phía trái.
  • Bước 2: Việc chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động. Sau khi hoàn tất, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào nút đó để tải về video 3GP của bạn.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

MPV 2 3GP

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi MPV sang 3GP