MPV thành FLAC

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi MPV sang FLAC, hãy đưa đoạn video MPV mà bạn muốn chuyển đổi vào công cụ tải lên ở bên phải. Ngay sau khi quá trình tải lên hoàn thành, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu. Sau khi hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp chuột vào để tải xuống video FLAC của bạn.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

MPV 2 FLAC

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi MPV thành FLAC