MPV sang WMA

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi MPV sang WMA, hãy tải video MPV mà bạn muốn chuyển đổi lên trình tải tại phía bên tay phải. Ngay khi việc tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động. Sau khi hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải về.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ xuất hiện. Nhấp vào nút đó để nhận kết quả.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

MPV 2 WMA

Uploading...
Hình vẽ: Chuyển đổi MPV sang WMA