MPV thành MP4

  • Bước 1: Chọn video MPV mà bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ MPV nào sang MP4 bằng cách tải lên các hình ảnh bên phải.
  • Bước 2: Chuyển đổi file từ MPV sang MP4 sẽ tự động bắt đầu và hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải về để lưu video MP4 của bạn vào máy cục bộ.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

MPV 2 MP4

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi MPV thành MP4