MTS thành WAV

  • Bước 1: Chọn video MTS mà bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ MTS nào sang WAV bằng cách tải lên các hình ảnh ở phía bên phải.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu. Khi hoàn tất, bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang tải về.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ xuất hiện. Nhấp vào để nhận kết quả.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

MTS 2 WAV

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi MTS sang WAV