MTS sang WEBM

  • Bước 1: Gửi video MTS mà bạn muốn chuyển đổi sang định dạng WEBM vào hộp tải lên ở phía bên trái.
  • Bước 2: Chờ một chút trong khi đầu ra WEBM của bạn được tạo ra.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ xuất hiện. Nhấn vào đó để nhận kết quả.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

MTS 2 WEBM

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi MTS sang WEBM.