OGV sang FLV

  • Bước 1: Bắt đầu quá trình chuyển đổi bằng cách tải video OGV của bạn lên công cụ tải lên cạnh phải. Chỉ cần kéo và thả tệp của bạn, hoặc bạn có thể nhấp chuột vào nó.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động. Khi hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải về.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn thành, bạn sẽ thấy nút tải về. Nhấp vào đó để tải xuống video FLV của bạn.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

OGV 2 FLV

Uploading...
Hình vẽ: Chuyển đổi OGV sang FLV