MXF sang WAV

  • Bước 1: Gửi video MXF mà bạn muốn chuyển đổi sang định dạng WAV vào hộp tải lên ở phía trái.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi tệp từ MXF sang WAV sẽ tự động bắt đầu và hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào đó để tải video WAV của bạn.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

MXF 2 WAV

Uploading...
Illustration: Chuyển đổi MXF sang WAV