MXF sang WEBM

  • Bước 1: Gửi video MXF bạn muốn chuyển đổi sang WEBM vào hộp tải lên ở phía trái.
  • Bước 2: Chuyển đổi tệp từ MXF thành WEBM sẽ bắt đầu tự động và sẽ hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Nhấn vào nút tải xuống để lưu video WEBM của bạn vào máy.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

MXF 2 WEBM

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi MXF sang WEBM