ODS sang XLS

  • Bước 1: Bắt đầu quá trình chuyển đổi bằng cách kéo và thả tệp ODS của bạn vào công cụ tải lên bên phải. Hoặc, nhấp vào công cụ tải lên để chọn tệp của bạn.
  • Bước 2: Chờ một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ ODS sang XLS hoàn tất. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để tải kết quả miễn phí.

Bạn có thể tải lên đồng thời tối đa 20 bảng tính.

ODS 2 XLS

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi ODS thành XLS