OGG sang WMA

  • Bước 1: Chọn tệp OGG mà bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ OGG nào sang WMA bằng cách tải lên các hình ảnh ở phía bên phải.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi tệp từ OGG sang WMA sẽ bắt đầu tự động và sẽ hoàn thành trong vài giây.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấp vào để lấy kết quả.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 âm thanh.

OGG 2 WMA

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi OGG thành WMA