OGA sang AAC

  • Bước 1: Gửi tệp OGA bạn muốn chuyển đổi sang AAC vào ô tải lên ở phía bên trái.
  • Bước 2: Đợi một lát trong khi sản phẩm đầu ra AAC của bạn được tạo ra.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải về. Nhấp vào để tải xuống tài liệu PDF của bạn.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 âm thanh.

OGA 2 AAC

Uploading...
Hình vẽ: Chuyển đổi OGA sang AAC