OPUS thành MOV

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi OPUS sang MOV, chỉ cần gửi tệp âm thanh OPUS mà bạn muốn chuyển đổi lên trình tải lên ở bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn thành, quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 2: Đợi một lát cho đến khi quá trình chuyển đổi từ OPUS sang MOV hoàn thành. Quá trình sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để tải kết quả miễn phí.

Thêm hình ảnh đè lên: Bạn có thể thêm một hoặc nhiều hình ảnh đè lên video MOV trong bước 2 sau khi tải lên file MP3.

OPUS 2 MOV

Uploading..
Hình minh họa: Chuyển đổi OPUS sang MOV