OPUS thành AMR

  • Bước 1: Gửi âm thanh OPUS mà bạn muốn chuyển đổi sang AMR vào hộp tải lên ở phía bên trái.
  • Bước 2: Chờ một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ OPUS sang AMR hoàn thành. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấp vào để nhận kết quả.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 tài liệu.

OPUS 2 AMR

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi OPUS sang AMR