OPUS thành MP4

  • Bước 1: Gửi tệp OPUS mà bạn muốn chuyển đổi sang MP4 vào hộp tải lên ở phía bên trái.
  • Bước 2: Hãy chờ một chút cho đến khi tập tin MP4 của bạn được tạo ra.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống và nhận được tệp đã được chuyển đổi của bạn miễn phí!

Thêm hình ảnh chồng lên: Bạn có thể thêm một hoặc nhiều hình ảnh chồng lên cho video MP4 của bạn trong bước 2 sau khi tải lên file MP3.

OPUS 2 MP4

Uploading..
Hình minh họa: Chuyển đổi OPUS sang MP4