PCX thành PNG

  • Bước 1: Bắt đầu quá trình chuyển đổi bằng cách tải tệp PCX của bạn lên trình tải của chúng tôi ở phía bên phải. Chỉ cần kéo thả hoặc nhấp chuột vào tệp của bạn.
  • Bước 2: Đợi một khoảng thời gian cho đến khi quá trình chuyển đổi từ PCX sang PNG hoàn thành. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải về. Nhấp vào nút đó để tải xuống tập tin PNG của bạn.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 hình ảnh.

PCX 2 PNG

Uploading...
Hình vẽ: Chuyển đổi PCX sang PNG