PPM thành WEBP

  • Bước 1: Bắt đầu quá trình chuyển đổi bằng cách tải lên hình ảnh PPM của bạn vào trình tải lên bên phải. Chỉ cần kéo thả hoặc nhấp chuột vào tệp của bạn.
  • Bước 2: Chờ cho đến khi quá trình chuyển đổi sang WEBP hoàn thành.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống và lấy tệp đã được chuyển đổi của bạn miễn phí!

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

PPM 2 WEBP

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi PPM sang WEBP.