PCX thành TIFF

  • Bước 1: Chọn hình ảnh PCX mà bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ PCX nào thành TIFF bằng cách tải ảnh lên phía bên phải.
  • Bước 2: Chờ một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ PCX sang TIFF hoàn thành. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Sau khi hoàn tất việc chuyển đổi, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào nó để tải xuống hình ảnh TIFF của bạn.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 hình ảnh.

PCX 2 TIFF

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi PCX sang TIFF.