PCX sang GIF

  • Bước 1: Gửi hình ảnh PCX bạn muốn chuyển đổi thành GIF vào hộp tải lên ở bên trái.
  • Bước 2: Đợi một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ PCX sang GIF hoàn tất. Quá trình sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi đã hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào đó để tải xuống hình ảnh GIF của bạn.

PCX 2 GIF

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi PCX thành GIF