PICT thành JPG

  • Bước 1: Gửi hình ảnh PICT bạn muốn chuyển đổi thành JPG vào hộp tải lên ở phía bên trái.
  • Bước 2: Hãy chờ trong một khoảng thời gian để tạo ra tệp JPG của bạn.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ xuất hiện. Bấm vào nút đó để lấy kết quả.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

PICT 2 JPG

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi PICT sang JPG