PNG đến PSD

  • Bước 1: Chọn hình ảnh PNG bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ PNG nào thành PSD bằng cách tải lên các hình ảnh ở phía bên phải.
  • Bước 2: Đợi cho đến khi chuyển đổi sang PSD hoàn tất.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấp vào nó để có được kết quả.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi tối đa 20 hình ảnh cùng một lúc.

PNG 2 PSD

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi PNG thành PSD