PPM sang JPEG

  • Bước 1: Bắt đầu quá trình chuyển đổi bằng cách tải ảnh PPM của bạn lên trình tải lên bên phải của chúng tôi. Chỉ cần kéo và thả ảnh của bạn, hoặc bạn có thể đơn giản nhấp vào nó.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi hình ảnh từ PPM sang JPEG sẽ bắt đầu tự động và hoàn thành trong vài giây.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu hình ảnh JPEG của bạn vào máy.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

PPM 2 JPEG

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi PPM thành JPEG