chuyển đổi MOV sang WEBM

  • Bước 1: Chọn file MOV bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ file MOV nào thành WEBM bằng cách tải lên các ảnh bên phải.
  • Bước 2: Đợi cho đến khi quá trình chuyển đổi sang WEBM hoàn thành.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấp vào để nhận kết quả.

MOV 2 WEBM

Uploading...
Hình vẽ: Chuyển đổi MOV sang WEBM.