PS đến PSD

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi PS thành PSD, hãy đưa hình ảnh PS bạn muốn chuyển đổi lên máy tải tại phần bên phải. Ngay sau khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi hình ảnh từ PS sang PSD sẽ bắt đầu tự động và hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để tải kết quả miễn phí.

PS 2 PSD

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi PS thành PSD