PS đến AI

  • Bước 1: Gửi hình ảnh PS bạn muốn chuyển đổi thành AI sang hộp tải lên ở bên trái.
  • Bước 2: Chuyển đổi bắt đầu tự động. Sau khi hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang tải xuống.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấp vào nó để có được kết quả.

PS 2 AI

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi PS thành AI