PS cho AI

  • Bước 1: Gửi hình ảnh PS mà bạn muốn chuyển đổi sang AI vào ô tải lên ở phía bên trái.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi bắt đầu tự động. Khi hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấp vào đó để nhận kết quả.

PS 2 AI

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi PS thành AI