SRT thành DOCX

  • Bước 1: Bắt đầu quá trình chuyển đổi bằng cách kéo và thả phụ đề SRT của bạn vào công cụ tải lên bên phải. Hoặc, nhấp vào công cụ tải lên để chọn phụ đề của bạn.
  • Bước 2: Việc chuyển đổi tập tin từ SRT sang DOCX sẽ tự động bắt đầu và hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để tải kết quả miễn phí.

Bạn có thể tải lên cùng lúc tối đa 20 phụ đề.

SRT 2 DOCX

Uploading...
Hình vẽ: Chuyển đổi SRT sang DOCX