SRT thành WORD

  • Bước 1: Gửi tài liệu SRT mà bạn muốn chuyển đổi thành WORD vào ô tải lên bên trái.
  • Bước 2: Chờ một chút khi tài liệu WORD của bạn được tạo.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu tài liệu WORD của bạn vào máy cục bộ.

Bạn có thể tải lên đồng thời tối đa 20 tài liệu.

SRT 2 WORD

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi SRT sang WORD