MP3 thành SRT

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi MP3 sang SRT, chỉ cần tải tệp MP3 mà bạn muốn chuyển đổi lên trình tải lên ở bên phải. Ngay sau khi hoàn tất tải lên, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi tệp từ MP3 sang SRT sẽ bắt đầu tự động và hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu tệp SRT của bạn vào máy tính.

MP3 2 SRT

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi MP3 thành SRT