WAV đến SRT

  • Bước 1: Chọn tệp WAV mà bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ tệp WAV nào thành tệp SRT bằng cách tải ảnh lên phía bên phải.
  • Bước 2: Đợi một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ WAV sang SRT hoàn tất. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu phụ đề SRT của bạn vào máy.

WAV 2 SRT

Uploading...
Hình vẽ: Chuyển đổi WAV thành SRT