SRT thành ODT

  • Bước 1: Bắt đầu quá trình chuyển đổi bằng cách kéo và thả tệp phụ đề SRT của bạn vào công cụ tải lên bên phải. Hoặc có thể nhấp vào công cụ tải lên để chọn phụ đề của bạn.
  • Bước 2: Hãy đợi một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ SRT sang ODT hoàn thành. Quá trình sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấp vào để nhận kết quả.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 phụ đề cùng một lúc.

SRT 2 ODT

Uploading...
Illustration: Chuyển đổi SRT thành ODT