MP4 thành SRT

  • Bước 1: Đưa tệp MP4 mà bạn muốn chuyển đổi thành tệp SRT vào hộp tải lên bên trái.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi tệp từ MP4 sang SRT sẽ tự động bắt đầu và hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống và lấy tệp đã được chuyển đổi của bạn miễn phí!

MP4 2 SRT

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi MP4 sang SRT.