TTA thành MP3.

 • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi TTA sang MP3, chỉ cần tải lên tập tin TTA bạn muốn chuyển đổi lên công cụ tải lên bên phải. Ngay sau khi việc tải lên hoàn thành, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
 • Bước 2: Chờ cho đến khi quá trình chuyển đổi sang MP3 hoàn thành.
 • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải về. Nhấp vào nút đó để tải về file âm thanh MP3 của bạn.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 âm thanh.

 • settings
  Bitrate:
  Expert Settings: Customize options
 • TTA 2 MP3

  Uploading...
  Hình minh họa: Chuyển đổi TTA thành MP3