TTA sang FLAC

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi TTA sang FLAC, hãy tải tệp TTA bạn muốn chuyển đổi lên trình tải lên bên phải. Ngay khi việc tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi bắt đầu tự động. Khi hoàn tất, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu âm thanh FLAC của bạn vào máy tính.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 âm thanh.

TTA 2 FLAC

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi TTA thành FLAC