VOB thành FLV.

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi VOB sang FLV, chỉ cần gửi video VOB mà bạn muốn chuyển đổi lên trình tải lên bên phải. Ngay khi việc tải lên hoàn thành, quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 2: Chờ một chút trong khi đầu ra FLV của bạn được tạo ra.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải về để lưu video FLV của bạn vào địa phương.

VOB 2 FLV

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi VOB sang FLV