VOB sang WMV

  • Bước 1: Gửi tệp VOB bạn muốn chuyển đổi thành WMV vào hộp tải lên ở phần bên trái.
  • Bước 2: Chờ đến khi quá trình chuyển đổi sang WMV hoàn thành.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi đã hoàn thành, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào nó để tải về video WMV của bạn.

VOB 2 WMV

Uploading...
Hình vẽ: Chuyển đổi VOB sang WMV