WAV thành CAF

  • Bước 1: Chọn âm thanh WAV mà bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ WAV nào sang CAF bằng cách tải lên các hình ảnh ở phía bên phải.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động. Sau khi hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang tải về.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu âm thanh CAF của bạn vào máy cục bộ.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 âm thanh.

WAV 2 CAF

Uploading...
Hình vẽ: Chuyển đổi WAV sang CAF