CAF sang WAV

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi CAF sang WAV, chỉ cần tải file CAF mà bạn muốn chuyển đổi lên trình tải tại phía bên phải. Khi việc tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Chờ đến khi quá trình chuyển đổi thành định dạng WAV hoàn tất.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấn vào nó để tải xuống tệp WAV của bạn.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 âm thanh.

CAF 2 WAV

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi CAF sang WAV