WMA thành AVI

  • Bước 1: Gửi tệp WMA mà bạn muốn chuyển đổi sang định dạng AVI vào hộp tải lên ở phía bên trái.
  • Bước 2: Đợi một chút trong khi đầu ra AVI của bạn được tạo ra.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào đó để tải video AVI của bạn về.

Thêm hình ảnh chồng lên: Bạn có thể thêm một hoặc nhiều hình ảnh chồng lên cho video AVI của bạn trong bước 2 sau khi tải lên file MP3.

WMA 2 AVI

Uploading..
Minh họa: Chuyển đổi WMA thành AVI