WMA thành MKV

  • Bước 1: Đưa tệp WMA mà bạn muốn chuyển đổi sang định dạng MKV vào hộp tải lên ở phía bên trái.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi bắt đầu tự động. Sau khi hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào đó để tải video MKV của bạn về.

Thêm hình ảnh nền: Bạn có thể thêm một hoặc nhiều hình ảnh nền cho video MKV của bạn trong bước 2 sau khi tải lên file MP3.

WMA 2 MKV

Uploading..
Hình minh họa: Chuyển đổi WMA sang MKV.