WMA sang OGV

  • Bước 1: Đưa tệp âm thanh WMA mà bạn muốn chuyển đổi sang OGV vào hộp tải lên ở phía trái.
  • Bước 2: Chờ một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ WMA sang OGV hoàn thành. Quá trình sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào nút đó để tải video OGV của bạn xuống.

Thêm lớp chồng ảnh: Bạn có thể thêm một hoặc nhiều lớp chồng ảnh cho video OGV của bạn trong bước 2 sau khi tải lên file MP3.

WMA 2 OGV

Uploading..
Hình minh họa: Chuyển đổi WMA sang OGV