WMA sang MOV

  • Bước 1: Chọn tệp âm thanh WMA muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ tệp WMA nào sang MOV bằng cách tải lên hình ảnh ở phía bên phải.
  • Bước 2: Hãy đợi một chút trong khi tệp MOV đầu ra được tạo.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ xuất hiện. Bấm vào nút đó để nhận kết quả.

Chồng ảnh lên nhau: Bạn có thể thêm một hoặc nhiều ảnh chồng lên video MOV của bạn trong bước 2 sau khi tải lên file MP3.

WMA 2 MOV

Uploading..
Hình minh họa: Chuyển đổi WMA sang MOV