WEBM thành WAV

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi WEBM sang WAV, chỉ cần tải video WEBM mà bạn muốn chuyển đổi lên người tải lên bên phải. Khi quá trình tải lên hoàn tất, việc chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 2: Đợi một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ WEBM sang WAV hoàn thành. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ xuất hiện. Nhấp vào nó để nhận kết quả.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 âm thanh.

WEBM 2 WAV

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi WEBM sang WAV