WMV sang AMR.

  • Bước 1: Gửi tập tin WMV mà bạn muốn chuyển đổi thành AMR vào hộp tải lên ở bên trái.
  • Bước 2: Đợi một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ WMV sang AMR hoàn tất. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống và nhận tệp đã được chuyển đổi của bạn miễn phí!

Bạn có thể tải lên tối đa 20 âm thanh.

WMV 2 AMR

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi WMV sang AMR