WMV đến WMA

  • Bước 1: Để bắt đầu với việc chuyển đổi WMV thành WMA chỉ cần gửi video WMV bạn muốn chuyển đổi sang người tải lên bên phải. Ngay khi tải lên hoàn tất, chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Đợi một chút trong khi đầu ra WMA của bạn được tạo.
  • Bước 3: Nhấp vào nút Tải xuống để lưu tệp âm thanh WMA của bạn cục bộ.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 âm thanh.

WMV 2 WMA

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi WMV thành WMA