WMV thành WMA.

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi WMV sang WMA, chỉ cần gửi video WMV bạn muốn chuyển đổi lên thiết bị tải lên bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Chờ một chút trong khi đầu ra WMA của bạn được tạo ra.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu tệp âm thanh WMA của bạn vào máy cục bộ.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 âm thanh.

WMV 2 WMA

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi WMV sang WMA