Trình chuyển đổi XPS

  • Bước 1: Gõ định dạng đầu ra mong muốn cho tài liệu XPS của bạn vào ô tìm kiếm, nằm bên phải. Nếu cần chuyển đổi sang định dạng XPS, chỉ cần chọn 'sang XPS'.
  • Bước 2: Nhấp vào 'Tiếp' để di chuyển tiếp và truy cập giao diện tải lên, nơi bạn có thể chọn các tệp mà bạn muốn chuyển đổi sang hoặc từ XPS.
  • Bước 3: Tải tài liệu XPS của bạn lên và mong đợi một quá trình chuyển đổi nhanh chóng và mạch lạc để biến tệp thành định dạng yêu cầu. Khi hoàn thành, nhấp vào 'Tải xuống' để lấy tệp của bạn.

Chuyển đổi XPS thành:

Chỉ cần chọn định dạng xuất bản phía trên và bắt đầu chuyển đổi tập tin tài liệu XPS ngay lập tức. Việc chuyển đổi hoàn toàn miễn phí.