Chuyển đổi XPS sang PNG:

  • Bước 1: Bắt đầu quá trình chuyển đổi bằng cách kéo tài liệu XPS của bạn vào phần tải lên ở bên phải. Hoặc bạn cũng có thể nhấp vào ô tải lên để gửi tệp XPS của bạn để chuyển đổi thành PNG.
  • Bước 2: Chuyển đổi từ XPS sang SVG khởi động tự động. Thông thường, quá trình này sẽ hoàn thành nhanh chóng và chỉ mất ít hơn một phút. Hãy thư giãn và thời gian chờ ứng dụng của chúng tôi tạo ra các hình ảnh PNG.
  • Bước 3: Khi tất cả đã hoàn thành, bạn sẽ thấy một nút tải xuống. Để tải xuống hình ảnh PNG của bạn, chỉ cần nhấp vào chúng. Sẽ có một file nén ZIP chứa chính xác một hình ảnh trên mỗi trang.

XPS 2 PNG

Uploading...

Sự khác biệt giữa XPS và PNG:

Định dạng XPS và PNG có mục đích khác nhau và không thể so sánh. Trong khi XPS là một định dạng tài liệu di động của Microsoft, tương tự như PDF, PNG là một định dạng hình ảnh đơn giản. Định dạng PNG lưu trữ tất cả dữ liệu hình ảnh dưới dạng raster. Dịch vụ của chúng tôi thực hiện việc chuyển đổi mỗi trang của tập tin XPS ban đầu thành một hình ảnh PNG có thể được chia sẻ.