Chuyển đổi XPS sang PNG:

  • Bước 1: Bắt đầu chuyển đổi bằng cách kéo tài liệu XPS của bạn lên trình tải lên ở phía bên phải. Ngoài ra, bạn có thể nhấp vào hộp tải lên để gửi tệp XPS của mình để chuyển đổi sang PNG.
  • Bước 2: Chuyển đổi XPS sang SVG tự động bắt đầu. Thông thường, nó hoàn thành nhanh chóng và mất ít hơn một phút Lean trở lại và thư giãn trong khi ứng dụng của chúng tôi đang tạo ra hình ảnh PNG.
  • Bước 3: Khi tất cả hoàn tất, bạn sẽ thấy một nút tải xuống. Để tải xuống hình ảnh PNG của bạn, chỉ cần nhấn vào chúng. Sẽ có một kho lưu trữ zip chứa chính xác một hình ảnh trên mỗi trang.

XPS 2 PNG

Uploading...

Sự khác biệt giữa XPS và PNG:

Định dạng XPS và PNG đi kèm với ý định thực sự khác nhau và do đó, không thể được so sánh. Mặc dù XPS là định dạng tài liệu di động của Microsoft, tương tự như PDF, PNG là định dạng hình ảnh đơn giản. Định dạng PNG đang lưu trữ tất cả dữ liệu hình ảnh theo cách rasterized. Những gì dịch vụ của chúng tôi đang làm là chuyển đổi từng trang của XPS ban đầu thành hình ảnh PNG có thể được chia sẻ.