Trình chuyển đổi TXT

  • Bước 1: Định vị trường tìm kiếm ở phía bên phải của giao diện để nhập định dạng đầu ra mong muốn cho tài liệu TXT của bạn. Nếu ý định của bạn là chuyển đổi tập tin sang định dạng TXT, bạn có thể dễ dàng thực hiện điều này bằng cách nhấp vào tùy chọn 'Chuyển đổi sang TXT'.
  • Bước 2: Nhấp vào 'Tiếp theo' để tiếp tục và truy cập giao diện tải lên, nơi bạn có thể chọn các tệp bạn muốn chuyển đổi thành hoặc từ định dạng TXT.
  • Bước 3: Tải lên tài liệu TXT của bạn và chờ quá trình chuyển đổi nhanh chóng và mượt mà chuyển đổi tệp thành định dạng mong muốn. Khi hoàn thành, nhấp vào 'Tải xuống' để lấy tệp của bạn.

Chuyển đổi TXT thành:

Chỉ cần chọn định dạng đầu ra ở trên và bắt đầu chuyển đổi các tệp tài liệu TXT ngay lập tức. Quá trình chuyển đổi hoàn toàn miễn phí.