TEX към SVG

  • Стъпка 1: Изберете документа TEX, който искате да конвертирате. Можете да конвертирате всеки TEX в SVG, като качите изображенията от дясната страна.
  • Стъпка 2: Изчакайте да приключи преобразуването в SVG.
  • Стъпка 3: Щракнете върху бутона за изтегляне, за да запазите локално документа SVG.

Можете да качвате директно отделни TeX файлове. Алтернативно, ако вашият TeX файл включва изображения, можете да изпратите ZIP файл, съдържащ TEX източника и изображенията. Моля, уверете се, че изображенията, към които се препраща във вашия LaTeX източник, са вградени, като се използват относителни пътища.

TEX 2 SVG

Uploading...
Илюстрация: Преобразуване на TEX в SVG